Metsuri - metsäpalvelujen tuottaja

ENSIHARVENNUSHAKKUU


Koska taimikko istutetaan hieman ylitiheäksi niin myöhemmässä vaiheessa voidaan tehdä ensi laatu harvennus, jossa hieman vialliset ja huonosti kasvaneet puut poistetaan. Hakkuun jälkeen pyritään tavoitetiheyksiin, jotka ovat metsäsuunnitelman mukaiset. Metsurityönä tehtynä harvennushakkuussa syntyvät pienemmät hakkuun vauriot ja metsuri arvioi tarkasti jokainen poistettava puun erikseen.