Copyright Tarmo Tiikkainen 2014

Metsuri - metsäpalvelujen tuottaja

Kotitalousvähennys voidaan myöntää esimerkiksi verovelvollisen omakotitalon  tai vapaa-ajan asunnon piha-alueella suoritetusta pihapuun kaatotyön kustannuksista.  Vähennys koskee myös puun jälkikäsittelyä, esimerkiksi halkojen ja/tai klapien teko. Jos pihapuunsa kaadattanut henkilö myy tämän pihapuun, saa hän vähentää pihapuun kaatamistyön kustannukset myös tulonhankkimiskuluina puun myynnistä saamistaan pääomatuloista


Verovelvollisen kiinteistön (omakotitalo tai vapaa-ajan asunto) piha-alueella tapahtuva polttopuiden teko ja kasaus, pihapuiden kaato sekä pihapuiden oksien karsinta oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Jos näissä töissä käytetään konetta, kuten traktoria, klapikonetta tai nosturia, voi niidenkin työnosuudesta saada kotitalousvähennyksen. Pihapuulla tarkoitetaan tässä esimerkiksi omakotitalon nurmialueella olevaa yksittäistä puuta, joka on lahonnut ja se kaadetaan sen vuoksi.


Poikkeus: Kotitalousvähennystä ei voi saada piha-alueen ulkopuolella tapahtuvasta puunkaatotyöstä, eikä myöskään piha-alueen laajentamiseen liittyvistä puunkaatotöistä. Kotitalousvähennykseen ei oikeuta myöskään uudisrakentamiseen ja siihen verrattavaan rakentamiseen liittyvät puidenkaatotyöt. Tällainen tilanne on kyseessä, kun uuden asunnon tai vapaa-ajan asunnon pihasta kaadetaan puita rakentamisen vuoksi.


Annan mielelläni lisätietoja, ota yhteyttä


Tulosta tästä kotitalousvähennyslomake

Kotitalousvähennys