Copyright Tarmo Tiikkainen 2014

Metsuri - metsäpalvelujen tuottaja

Osaaminen

KortitMetsänhoitotyöt

 leimikon suunnittelu

 ajourien suunnittelu

 harvennuksen toteutus

 leimikon suunnittelu

 puiden kaato

 lähikuljetus

 leikkaus

 kaato

 pudotus